Ιστορικά κόστη διασυνοριακών συναλλαγών

Ο παρακάτω πίνακας συγκρίνει τις διασυνοριακές χρεώσεις και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τις κάρτες πληρωμών της Cosmote Payments, με τις ισοτιμίες αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για χώρες εντός του Ε.Ο.Χ.*, που ισχύουν για την επιλεγμένη ημερομηνία.

*ΕΟΧ : Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος αποτελείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αντιπροσωπεύουν το ποσό των Ευρώ που χρειάζεται για την αγορά μίας μονάδας συναλλάγματος. Η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς της ΕΚΤ αναφέρεται για την ενημέρωσή σας, για της επίτευξη διαφάνειας και συγκρισιμότητας για τις χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για συναλλαγές με κάρτα. Η συναλλαγματική ισοτιμία VISA, περιέχει και την προμήθεια της Cosmote Payments. Το συνολικό κόστος μετατροπής συναλλάγματος για συναλλαγές με κάρτα περιλαμβάνουν τις τιμές και τα έξοδα του Οργανισμού Visa καθώς και την προμήθεια της Cosmote Payments 2,5% (με ανώτατο όριο στα 7,50 € ανά συναλλαγή). Οι συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομίσματος για συναλλαγές με κάρτα κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ενδέχεται να διαφέρουν από τις συνολικές χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων για συναλλαγές με κάρτα που ισχύουν κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης της εν λόγω συναλλαγής λόγω πιθανών διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/518.